Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelem, a személyes adatok védelme

A www.szoftvervilag.hu URL címen elérhető portált (továbbiakban: Weboldal) a Virtualcom Szoftverház Kft. (www.virtualcom.hu) üzemelteti. A Weboldal megnyitása, illetve az azon szereplő szolgáltatások igénybevétele az Ön részéről az alább ismertetett adatvédelmi politika elveinek automatikus elfogadását jelentik.

Információk, a weboldal tartalma:
Jelen dokumentum a Virtualcom Szoftverház Kft. hivatalos adatvédelmi politikájának szövege. Amennyiben a Virtualcom Szoftverház Kft. a dokumentum tartalmát a jövőben bármikor módosítaná, a változásokat a Weboldalon közzéteszi, és a módosításra az oldal látogatóinak figyelmét felhívja.

A Virtualcom Szoftverház Kft. bármely, a Weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Virtualcom Szoftverház Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Virtualcom Szoftverház Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. 

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Virtualcom Szoftverház Kft. mint adatkezelő, a fent hivatkozott törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Virtualcom Szoftverház Kft. az Ön által - szolgáltatásunk igénybe vétele kapcsán - az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. 

A személyes adatokat többek között az alábbi módokon használhatjuk fel:

Személyes adataink aktualizálására az Adatmódosítás menüpontban nyílik lehetőség.

A Virtualcom Szoftverház Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Virtualcom Szoftverház Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Virtualcom Szoftverház Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Virtualcom Szoftverház Kft.-t megóvni és azokat viselni. A Virtualcom Szoftverház Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Virtualcom Szoftverház Kft. távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Virtualcom Szoftverház Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Virtualcom Szoftverház Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni. 
A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat -kis fájlokat- használnak, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak.  (Adatfeljegyzés az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából.) Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.) 

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Virtualcom Szoftverház Kft. statisztikákat készíthet, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Virtualcom Szoftverház Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Virtualcom Szoftverház Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján végzi.

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-81172/2014.